Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Dobrotrh MENDELU

Organizace
Mendelova univerzita v Brně

Autor
Sylvie Formankova

V roce 2014 jsme se rozhodli propojit získávání manažerských a organizačních dovedností studentů s pomocí neziskovým organizacím. Nadšení a energie studentů a vyučujících předmětu Manažerské dovednosti na Mendelově univerzitě v Brně jsou vkládány do sběru předmětů a jejich následného prodeje na akci konané v adventním období, Dobrotrh MENDELU. Studenti si sami vybírají, kterou neziskovou organizaci podpoří. Výtěžek z akce je věnován na tento dobročinný účel. Celý den je v duchu skvělé předvánoční atmosféry plné krásných vůní, chutí, v doprovodu příjemné hudby a především v duchu konání dobra. Od zahájení Giving Tuesday v České republice jsme se rozhodli spojit tuto akci s tímto úžasným dnem.

Naše odkazy

O naší organizaci

Mendelova univerzita v Brně, zkráceně MENDELU, je díky založení v roce 1919 nejstarší vysokou školou svého zaměření v České republice. Univerzitu tvoří pět fakult a jeden vysokoškolský ústav, celá univerzita sídlí v Brně, jedinou výjimku představuje Zahradnická fakulta sídlící v Lednici. Název nese škola po zakladateli genetiky a objeviteli základních zákonů dědičnosti, Gregoru Johannu Mendelovi. V závěru roku 2012 získala univerzita od Evropské komise prestižní certifikáty ETCS Label a Diploma Supplement Label, potvrzující, že její studijní programy a zkušební systém jsou v souladu s principy Boloňské deklarace. Ke slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců byla v roce 2013 zřízena Mateřská škola Hrášek.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy