Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Dobrotrh

Organizace
Mendelova univerzita v Brně, Centrum společenské odpovědnosti a udržitelnosti

Autor
Sylvie Formánková

V roce 2014 jsme se rozhodli propojit získávání manažerských a organizačních dovedností studentů s pomocí neziskovým organizacím. Nadšení a energie studentů a vyučujících předmětu Manažerské dovednosti na Mendelově univerzitě v Brně jsou vkládány do sběru předmětů a jejich následného prodeje na akci konané v adventním období, Dobrotrh MENDELU. Studenti si sami vybírají, kterou neziskovou organizaci podpoří. Výtěžek z akce je věnován na tento dobročinný účel. Celý den je v duchu skvělé předvánoční atmosféry plné krásných vůní, chutí, v doprovodu příjemné hudby a především v duchu konání dobra... Součástí Dobrotrhu bude také sbírka vlny pro projekt pletení v domech pro seniory. Senioři pod vedením doktorandky MENDELU pletou oblečky pro pejsky v útulcích a rovněž se tak nepřímo zapojují do akce Giving Tuesday.

Naše odkazy

O naší organizaci

Mendelova univerzita v Brně, zkráceně MENDELU, je díky založení v roce 1919 nejstarší vysokou školou svého zaměření v České republice. Centrum společenské odpovědnosti a udržitelnosti MENDELU (CSR MENDELU) si klade za cíl posilovat a rozvíjet působení MENDELU v oblasti CSR ovšem nejen interně, ale především prostřednictvím spolupráce s dalšími českými i zahraničními vysokými školami, institucemi, asociacemi, podniky, ministerstvy a místní komunitou a tím celkově podporovat rozvoj společenské odpovědnosti v ČR. Centrum kromě vytváření networkingové sítě a spolupráce ve sféře pedagogické a vědecké, také realizuje akce s cílem posílit informovanost u široké veřejnosti.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy