Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
DOBROTYL

Organizace
Gymnázium J. K. Tyla

Autor
Mgr. Michaela Vaňková

Dobročinný orientační běh s všeobecnou osvětou týkající se možností dárcovství a dobrovolnictví. Chceme, aby si studenti rozšířili povědomí o možnostech zapojení do dobročinných aktivit v našem městě a okolí. Součástí akce bude prezentace organizací (Oblastní charita Hradec Králové, PROSTOR PRO, NOMIA, Salinger, …), které nabízejí možnosti dobrovolnictví, dobročinný studentský bufet, hudební vystoupení studentů naší školy a rozsvícení vánočního stromu.

Naše odkazy

O naší organizaci

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy