Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Dobrovolnictví pro všechny

Organizace
INEX - Sdružení dobrovolných aktivit

Autor
Marek Šurkala

DARUJTE

V INEXu věříme, že šanci vyjet na dobrovolnický projekt by měl mít každý. Díky individuální podpoře, poskytované v rámci našeho programu Dobrovolnictví pro všechny, tak mohou na workcampy vyjet i dobrovolníci se znevýhodněním. V roce 2017 se workcampů v zahraničí zúčastnilo 15 dobrovolníků s postižením nebo sociálním znevýhodněním a 5 se zapojilo v České republice.
Program Dobrovolnictví pro všechny již letos podpořilo 13 našich příznivců. Celkem dali dohromady částku 10950 korun, které přispějí k účasti na mezinárodních projektech dalším dobrovolníků se znevýhodněním. Při příležitosti mezinárodní výzvy Giving Tuesday, světového svátku dárcovství, který podporuje a oslavuje chuť pomáhat, můžete přispět i Vy. Svým darem přispějete dobrovolníkům na jejich přípravu, asistenci, cestovné nebo pojištění.
Děkujeme!
Číslo bankovního účtu: 2400797206/2010

Naše odkazy

O naší organizaci

Nezisková organizace INEX-SDA se mezinárodním dobrovolnictvím a mezikulturním vzděláváním zabývá již od roku 1991. INEX-SDA přijímá zahraniční dobrovolníky na workcampy (dobrovolnické projekty), které organizuje ve spolupráci s místními partnery v České republice, a zároveň vysílá české dobrovolníky na obdobné projekty v zahraničí. Do České republiky každoročně přijíždí přibližně tři sta mezinárodních dobrovolníků, kteří se věnují ekologickým projektům, pomoci místním komunitám nebo obnově kulturně-historických památek. Do zahraničí pak během sezony vyjíždí průměrně pět set českých dobrovolníků.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy