Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Doma je doma i v roce 2019

Organizace
Hospic Sv. Jiří, o.p.s.

Autor
Alena Votavová

DARUJTE
Pojďte se společně s námi podílet na poskytování služeb pro nevyléčitelně nemocné v domácím prostředí i v roce 2019! Hospic Sv. Jiří v roce 2018 potkala změna sídla spojená s přeregistrováním nabízených služeb, i s vyššími výdaji vynaloženými na nájem a energie za nové prostory. I v tomto roce narůstá počet klientů, kterým se poskytují služby hospice a klientům, kteří využívají poradenské služby. Co se nezměnilo, je financování, které je stále vícezdrojové a stojí především na Vás, dárcích, bez kterých se neobejdeme ani v příštím roce. Co bude za Vaše dary pořízeno? - za 650 Kč nakoupíme každý den léky a zdravotní materiál pro klienty Hospice Sv. Jiří - při průměrné době péče (33 dnů) vychází náklady na den péče u jednoho klienta na částku 1 520 Kč - 600 Kč vynaložíme každý den na pohonné hmoty, abychom se dostali za nevyléčitelně nemocnými do jejich domovů POMOZTE HOSPICI SV. JIŘÍ NAPLŇOVAT MOTTO: DOMA JE DOMA AŽ DO POSLEDNÍHO OKAMŽIKU

O naší organizaci

Naší vizí, na jejímž uskutečnění chceme dlouhodobě spolupracovat se všemi lidmi dobré vůle, je lidská společnost, která vnímá umírání jako přirozenou a smysluplnou součást života a pro kterou je samozřejmostí, že lidé umírají doma, obklopeni svými nejbližšími, aby si nakonec mohli říci: „Nepřišli jsme na tento svět umřít, ale žít do posledního okamžiku.“

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy