Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Doma je doma

Organizace
Charita Valašské Meziříčí

Autor
Martina Cahlíková

DARUJTE

Jednou ze služeb, které Charita Valašské Meziříčí poskytuje, je terénní odlehčovací služba. Pomáháme klientům, převážně seniorům trpícím stářím, nemocí nebo nemohoucností s úkony sebepéče a sebeobsluhy v jejich domácnostech. Poskytováním služby zároveň odlehčujeme rodině a blízkým osobám, kteří o své blízké pečují.

 

Pro nemocného člověka je každá minuta strávená doma se svými blízkými k nezaplacení. Odlehčovací služba nabízí podporu v podobě péče o nemocného a tím poskytuje rodinám prostor pro tak důležitý odpočinek a čas nabrat síly do dalších dní.

 

SPLŇTE PŘÁNÍ SENIORŮ PROŽÍT SVÉ STÁŘÍ DOMA… ‌

O naší organizaci

Jsme největší nezisková organizace poskytující sociální služby v regionu. Zajišťujeme 16 registrovaných sociálních služeb, skrze které naši pracovníci svým odborným i lidským přístupem nabízí podporu a pomoc širokému spektru potřebných lidí (osamělým a nemocným seniorům, dětem a mládeži se složitým rodinným zázemím, rodinám ve složité životní situaci, lidem se zdravotním postižením či duševním onemocněním, lidem v krizi a nouzi).

Dále poskytujeme Domácí zdravotní a paliativní péči, Půjčovnu kompenzačních pomůcek, Centrum sociálně-materiální pomoci a provozujeme Charitní obchod Kompoot.

Naše organizace vznikla v roce 1992, máme tedy mnohaleté zkušenosti s poskytováním sociálních a zdravotních služeb a je naší snahou neustále poskytované služby zkvalitňovat a reagovat na nově vzniklé požadavky.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy