Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Doučování češtiny dětí cizinců

Organizace
InBáze, z.s.

Autor
Jana Vlastníková

InBáze, z.s. hledá v rámci Giving Tuesday na dlouhodobou spolupráci dobrovolníky/ce, kteří by doučovali češtinu děti cizinců žijících v Praze. Doučování probíhá 1x týdně v prostorách komunitního centra na adrese Legerova 50 (I. P. Pavlova) nebo přímo v rodině dítěte a jedno setkání trvá max. 90 min. Jedná se o děti 5-18 let z různých jazykových skupin, primárně vybíráme děti, které se češtinu teprve učí, a upřednostňujeme rodiny, pro které je obtížné zaplatit si komerční doučování. Čeká na vás úvodní školení o výuce češtiny jako druhého jazyka, dále konzultace s naší metodičkou či informace o výukových materiálech. Vaše zkušenosti bude možné sdílet na individuálních nebo skupinových supervizích.

Naše odkazy

O naší organizaci

Posláním InBáze je pomáhat migrantům a jejich rodinám v životě v České republice. InBáze nabízí migrantům sociální, právní a psychoterapeutické poradenství, komunitní programy, poradenské služby pro rodiny s dětmi, volnočasové aktivity pro děti a mládež. Vedle toho pořádáme množství akcí pro českou veřejnost (např. festival RefuFest, kurzy vaření, program Bedýnky příběhů či vzdělávací programy na školách apod.).

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy