Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Doučování romských studentů

Organizace
Slovo 21, z.s.

Autor
Antonín Jelínek

DARUJTE

V rámci projektu Dža dureder nabízíme nejen na Giving Tuesday pomoc s přípravou a doučováním romských dětí na základních školách a romských středoškolských studentů na maturitu a k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Smyslem naší práce je pomáhat romským dětem zvládat potřebné učivo, připravovat je na další studium a motivovat celkově ke vzdělání. Naším cílem je, aby studenti úspěšně zakončili středoškolské studium maturitní zkouškou a dále ve studiích pokračovali na vysoké škole.

Naše odkazy

O naší organizaci

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států. Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy