Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
e-vánoční jarmark

Organizace
Jihomoravský kraj

Autor
Martina Odvárková

Krajský úřad Jihomoravského kraje již několik let pořádá v souvislosti s vánočními a velikonočními svátky jarmarky, jejichž součástí je i tzv. Dobrostánek zaměstnanců úřadu, na nějž zaměstnanci darují své vlastnoruční výrobky. Finanční prostředky získané nákupem těchto výrobků jsou pak věnovány ve prospěch organizace nebo jednotlivce, o němž si rozhodnout sami zaměstnanci. Jarmarků se také pravidelně účastní příspěvkové organizace zřizované krajem a další neziskové organizace spjaté s regionem, které zde prodávají své výrobky. Získané prostředky pak použijí ve prospěch svých klientů a na rozvoj své činnosti. Letošní rok, kdy osobní setkávání bylo omezeno a jarmarky se nemohly uskutečnit, byl velkou výzvou. Z podnětu zaměstnanců tak vznikl e-Dobrostánek, elektronická verze skutečného Dobrostánku. Inspirace Katalogem odpovědných dárků vydávaným Asociací společenské odpovědnosti dala vzniknou Katalogu výrobků příspěvkových a dalších organizací. Zaměstnanci úřadu tak budou moci nakupovat své oblíbené výrobky a pomáhat vybraným organizacím po celý rok.

O naší organizaci

Jihomoravský kraj je organizací, v níž se společenská odpovědnost stala běžnou součástí organizační kultury a života úřadu. Chováme se odpovědně v oblasti hospodaření, klademe důraz na odpovědné nakupování. Kraj realizuje i celou řadu aktivit v oblasti environmentální a sociální. Nezapomínáme ani na naše zaměstnance a ti se za to odvděčují ochotou, zapojovat se do filantropických aktivit.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy