Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
EY zaměstnanecká sbírka pro Sue Ryder

Organizace
EY

Autor
Denisa Laubrová

Společnost EY se do světového dne dárcovství zapojí spolu se svými zaměstnanci prostřednictvím celofiremní sbírky, která proběhne ve dnech od 20. listopadu do 3. prosince. Do sbírky se mohou zapojit všichni zaměstnanci na třech pobočkách – v Praze, Brně a Ostravě. Sbíráme například nepoškozené oblečení, hračky, lůžkoviny, doplňky, knihy a další věci pro šest dobročinných obchůdků Sue Ryder, kde tyto darované věci prodávají. Vydělané peníze použijí na financování péče o seniory. V loňském roce díky darovaným věcem od našich kolegů utržily obchody více než 40.000,- .

Naše odkazy

O naší organizaci

EY je přední celosvětová firma poskytující služby v oblasti auditu, podnikového poradenství a řízení rizik, transakčního, daňového a právního poradenství.
Závazkem nás všech v EY je přispívat naší prací k tomu, aby svět fungoval lépe. Proto se snažíme při všem, co děláme, klást si podnětné otázky. Čím lepší otázka, tím lepší odpověď. Těšíme se z každé nové výzvy, z možnosti inspirovat a nalézat neotřelá řešení, což přispívá ke zlepšení kvality našich služeb, jejichž prostřednictvím pomáháme našim klientům sebevědomě růst, efektivněji fungovat a být špičkou v jejich oboru.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy