Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Fakta o klimatu

Organizace
Otevřená data o klimatu, z.ú.

Autor
Anna Macková

DARUJTE

Projekt Fakta o klimatu usiluje o zkvalitnění společenské diskuse o klimatické změně. Snažíme se dodávat srozumitelné údaje široké veřejnosti a vizuálně zpracovávat vědecké informace, aby bylo rozhodování ve věcech týkajících se klimatu založené na aktuálních a ověřených datech.
Debata o klimatické změně je komplikovaná a na všech stranách plná zbytečných emocí, polopravd a mýtů. Chceme poutat pozornost na důležitá témata a stavět most mezi vědci a lidmi, kterých se změny klimatu týkají. A to jsou všichni lidé.

Naše odkazy

O naší organizaci

Fakta o klimatu nemají sloužit jen odborníkům, ale všem lidem se zájmem o téma klimatické změny. Texty a grafiky, které vytváříme, lze použít jako materiál pro přípravu různých vzdělávacích aktivit nebo jako podklad pro diskusi, rozhovory či při zpracování článků. Váš dar nám pomůže zajistit chod organizace, která je z velké části založená na práci dobrovolníků, a usnadní vznik nových materiálů.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy