Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Fond pomoci potřebným během 2. vlny epidemie

Organizace
Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Autor
Jana Taušová

DARUJTE

Podejte pomocnou ruku těm, na které současná krizová situace dopadá nejbolestivěji: seniorům, dlouhodobě nemocným, osobám se zdravotním postižením a lidem ohroženým sociálním vyloučením.

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v reakci na druhou vlnu epidemie koronaviru vytvořil nový fond, jehož cílem je pomoci lidem, kteří jsou nejvíce ohrožení současnou situací. Prostředky z fondu budou použity na podporu nestátních neziskových organizací působících v sociální a zdravotně sociální oblasti, které poskytují sociální služby:

– seniorům;
– dlouhodobě nemocným;
– osobám se zdravotním postižením;
– lidem ohroženým sociálním vyloučením (zejména rodinám, které přišly o střechu nad hlavou, lidem bez
domova, obětem domácího násilí).

Podpoříte zejména:

– úhradu mzdových nákladů pracovníků na DPP/DPČ potřebných pro rozšíření kapacit organizací působících
v sociální a zdravotně sociální oblasti;
– nákup pomůcek nezbytných pro krizový provoz sociálních služeb (např. ochranné a dezinfekční prostředky,
IT technika);
– příspěvek na zvýšené výdaje na dopravu (zejména na jednorázové předplacené tankovací karty).

Děkujeme za Vaši dobrou vůli a ochotu pomáhat. Chcete vědět, jak Vaše dary pomáhají? Více informací o fondu a seznam podpořených organizací najdete na webových stránkách Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové:
https://www.vdv.cz/programy/fond-pomoci-potrebnym-behem-epidemie/.

Naše odkazy

O naší organizaci

Výbor dobré vůle založila paní Olga, první manželka prezidenta ČR (1933–1996), počátkem roku 1990 v tradici Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných a Charty 77. Posláním organizace je pomáhat lidem, kteří se pro svůj nepříznivý zdravotní a sociální stav těžko včleňují do společnosti a nemohou se bez pomoci druhých sami o sebe postarat.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy