Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Giving Tuesday 2018 pro Českou asociaci paraplegiků – CZEPA

Organizace
Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z.s.

Autor
Veronika Friebová

DARUJTE
Hájíme zájmy vozíčkářů po poranění míchy, usilujeme o vytvoření podmínek pro jejich plnohodnotný život a pro integraci do většinové společnosti. S tímto cílem realizujeme řadu projektů, můžete nás podpořit formou DMS. Podpořte nás zasláním jednorázové nebo trvalé darovací sms v hodnotě 30, 60 nebo 90 Kč. Na číslo 87 777 pošlete sms ve tvaru: jednorázová podpora: DMS CZEPA 30 DMS CZEPA 60 DMS CZEPA 90 trvalá podpora: DMS TRV CZEPA 30 DMS TRV CZEPA 60 DMS TRV CZEPA 90 Zvolená částka Vám bude strhávána pravidelně každý měsíc. Trvalou podporu můžete kdykoliv odvolat zasláním SMS ve tvaru STOP CZEPA na 87 777. Cena DMS je 30,60 nebo 90 Kč, my obdržíme z každé zaslané DMS 29, 59 nebo 89 Kč. Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha Více zde: https://www.czepa.cz/

Naše odkazy

O naší organizaci

Projekty České asociace paraplegiků – CZEPA, z.s.
– Informační a poradenský program pro vozíčkáře (sociálně právní poradenství, poradenství spinální specialistky v oblasti kompenzačních a zdravotních pomůcek, bezbariérových úprav, lékařské a rehabilitační péče, intervence na podporu práv vozíčkářů, vydávání informačních materiálů)
-Tréninkové zaměstnávání pro vozíčkáře (charitativní obchod Hvězdný bazar (www.hvezdnybazar.cz)
– Podporované bydlení pro tetraplegiky a startovací bydlení pro vozíčkáře krátce po úrazu páteře a míchy
– Komunitní portál Vozejkov (www.vozejkov.cz)
– Mobilní aplikace VozejkMap (mapa bezbariérových míst s navigací, data zadávají a ověřují sami vozíčkáři)
– Půjčování kompenzačních pomůcek a automobilů s ručním řízením
– Osvětové a preventivní kampaně (BanalFatal)
– Edukační program pro odbornou veřejnost
– Spolupráce s lékaři a legislativci na zkvalitnění sociální a zdravotní péče a další

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy