Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Giving Tuesday pro Patrona dětí

Organizace
Patron dětí

Autor
Petra Handlová

DARUJTE
Podpoříme děti, kterým osud do vínku nadělil postižení nebo zdravotní komplikace. Děti, které často potřebují drahé zdravotní pomůcky, na které jejich rodiče nemají peníze.

Naše odkazy

O naší organizaci

Patron dětí je charitativní projekt, jehož smyslem je pomáhat dětem a rodinám v nouzi po celé České republice. Dáváme prostor příběhům dětí, kterým v životě nepřálo štěstí. Příběhy zveřejňujeme na webu patrondeti.cz.

Sbírky pro jednotlivé děti probíhají na principu crowfundingu, kdy se na jeden příběh skládá více dárců libovolnou částkou. 100% darované částky jde dítěti. Vybíráme peníze na zájmové kroužky, školní obědy, ale i nové kolo nebo speciální zdravotní rehabilitaci.
Projekt zastřešuje a jeho provoz financuje Nadace Sirius.

Každý příběh má vždy svého patrona. Pro náš projekt i dárce je garantem důvěryhodnosti. Patronem se může stát kdokoli, kdo zná dítě z příběhu a jeho potřeby. Může to být například učitel, vedoucí zájmového kroužku, sociální pracovník nebo rodinný přítel. Nikdy to ale nesmí být přímo zákonný zástupce dítěte nebo blízký příbuzný.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy