Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Giving Tuesday s Centrem Dialog

Organizace
Centrum Dialog

Autor
Veronika Kunzová

DARUJTE
Cílem je sehnat nové dárce na naše rozvojové projekty zajišťující vzdělání v Keni a Guinei.

O naší organizaci

Centrum Dialog, o.p.s. podporuje vzdělání v Keni a Guineji. Hlavním projektem je
adopce afrických dětí – projekt pomoci na dálku, do kterého jsou zapojeny děti a studenti různého věku, od nejmenších tříletých až po dospělé studenty univerzit.

JAKÝ TO MÁ SMYSL?

Vzdělané obyvatelstvo dokáže pomoci své komunitě dosáhnout lepších životních podmínek, a to udržitelně.
V Keni a Guineji spolupracujeme s koordinátory, kteří v daném prostředí žijí, a tak místní děti a poměry dobře znají. Díky tomu máme jistotu, že jsou do projektu zapojeny ty děti, které to nejvíce potřebují. Většinou se jedná o děti ze slumů, z neúplných rodin v tíživé finanční situaci. Všichni tito koordinátoři dělají svou práci na bázi dobrovolnictví.

Projekt pomoci na dálku adoptovaným dětem umožňuje:
– školné
– školní uniformu (včetně bot)
– v některých případech obědy ve škole
– školní pomůcky – učebnice, psací potřeby apod.

Jejich osudy jsou ve vašich rukou. Oslavte Giving Tuesday s námi a darujte africkým dětem naději na lepší budoucnost.
Děkujeme, že jste s námi!

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy