Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
#GivingMobile – KAŽDÝ VÁŠ NEPOTŘEBNÝ MOBIL MŮŽE POMOCI

Organizace
RETELA, s.r.o.

Autor
Jiří Šmejkal

DARUJTE
Zapojte se i Vy do bezplatného a neziskového projektu REMOBIL! Naší výzvou je vybrat 10 tisíc mobilních telefonů. Za každý mobil obdrží Jedličkův ústav a školy 10 Kč, což při naplnění cíle představuje 100 000 Kč na zakoupení vybavení sloužící žákům s tělesným postižením. Zapojit se mohou firmy, školy, obce ale i jednotlivci. Buď Vám zašleme sběrný box, do kterého můžete jakékoliv nepotřebné i nefunkční mobilní telefony včetně jejich příslušenství sbírat. Nebo nám mobily můžete posílat poštou na adresu RETELA, s.r.o., Neklanova 152/44, 12800 Praha 2, či donést přímo do Jedličkova ústavu škol na adrese V Pevnosti 4, Praha 2. Recyklací mobilů ve specializovaných firmách také společně pomůžeme k ochraně přírody, a navíc i znevýhodněným a hendikepovaným, kteří v těchto firmách pracují. Díky vám se tak již podařilo uspořit úctyhodných 388 tisíc litrů pitné vody a například snížit vypouštěné emise o 20 618 kg ekvivalentu CO₂. Pro objednání boxu volejte nebo pište na 725 966 458 a smejkal@retela.cz.

Naše odkazy

O naší organizaci

RETELA, s.r.o. je neziskově hospodařící společnost, jejímž hlavním smyslem je ochrana životního prostředí a zdraví člověka zajištěním efektivního sběru a recyklace elektroodpadu. Zároveň pro výrobce a dovozce zajišťujeme plnění povinností odděleného sběru, zpětného odběru, zpracování a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu. To vše v souladu s platnou legislativou, zejména se zákonem o odpadech.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy