Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
#GivingTuesday na KrÚ JMK – Dobrostánek pro Šárku

Organizace
Krajský úřad Jihomoravského kraje

Autor
Martina Odvárková

Z iniciativy zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje vznikla před časem tradice vánočních a velikonočních jarmarků. Na těchto jarmarcích se svými výrobky prezentují nejenom příspěvkové organizace kraje zejména ze sociální oblasti, ale i další regionální neziskové organizace a Mistři tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje. Součástí je také dobročinný stánek zaměstnanců úřadu, na kterém najdete rukodělné výrobky včetně různých dobrot a pochutin vyrobených zaměstnanci. Výtěžek vždy putuje ve prospěch neziskové organizace, kterou si vyberou sami zaměstnanci. V letošním roce poprvé přispějeme jednotlivci - 13 leté Šárce, která se narodila jako zdravé dítě, během prvních dnů života u ní však došlo ke komplikacím, kvůli kterým od té doby žije s dětskou mozkovou obrnou. Jako kvadruplegik potřebuje velkou péči – intenzivní cvičení, rehabilitace, milou pozornost. A toto vše jí pomáhá zajišťovat jako dobrovolník i Jolana, která je zaměstnankyní krajského úřadu. A právě příběh Šárky a Jolany nás inspiroval pro letošní Dobrostánek, který můžete podpořit ve dnech 27. 11. od 10 do 13 hodin v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje na Žerotínově nám. 3 nebo 29. 11. od 10 do 12 hodin v budově na Cejlu 73.

O naší organizaci

Krajský úřad Jihomoravského kraje je jedním z orgánů Jihomoravského kraje jakožto vyššího územně samosprávného celku. Jednou ze základních hodnot, kterou zaměstnanci úřadu uznávají, jsou principy společenské odpovědnosti, které se snažíme aplikovat v různých činnostech úřadu. Proto je pro nás samozřejmostí věnovat pozornost nejenom našim klientům, zaměstnancům, ale i lidem, kteří naši pomoc potřebují.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy