Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
#GivingTuesday ve Vodafone – Pečení pro neziskovky

Organizace
Nadace Vodafone Česká republika

Autor
Jolana Hájková

DARUJTE
Pečení pro neziskovky je iniciativa našich zaměstnanců už od roku 2012, prostřednictvím které podporují regionální neziskové organizace, jež si sami odhlasují. Tato aktivita se odehrává pravidelně na jaře a na podzim, kdy je spojená s oslavami #GivingTuesday. Za dobu fungování se podařilo podpořit více než 35 organizací a vybralo se téměř 800 tisíc korun. Do Pečení se každoročně zapojí průměrně stovka zaměstnanců. Letos půjde výtěžek na dokončení vývoje aplikace Echo - a zároveň na další neziskové organizace působící v daném regionu. Vybrané peníze Nadace Vodafone tradičně zdvojnásobí.

O naší organizaci

Nadace Vodafone byla založena v roce 2006. Je spolufinancovaná Skupinou Vodafone (Vodafone Group) a společností Vodafone Czech Republic a.s. Od doby svého založení Nadace Vodafone rozdělila více než 195 milionů korun a podpořila na 500 projektů, čímž se dostala na přední místa v hodnocení firemních nadací. Patří mezi nejdůležitější podporovatele a investory do technologických inovací, které mají pozitivní dopad na společnost.

Posláním Nadace Vodafone je dlouhodobé a strategické propojování aktérů na trhu sociálního kapitálu a zvyšování jejich kapacit k řešení globálních problémů na lokální úrovni. Využijeme všechny dostupné prostředky, včetně mobilních technologií, sítí a know-how společnosti Vodafone, k tomu, aby naše činnost měla co největší pozitivní dopad na kvalitu života lidí v České republice.

Těchto cílů chceme dosáhnout prostřednictvím programů, které:
• zvyšují inovační potenciál organizací, jež usilují o společenskou a sociální změnu prostřednictvím moderních informačních a komunikačních technologií
• zpřístupňují mobilní technologie lidem a komunitám, které z nich mají užitek
• posilují angažovanost mladých lidí v řešení naléhavých společenských problémů novým způsobem;
• propojují byznys a neziskový sektor na poli expertního dobrovolnictví a tím zvyšují kapacity neziskového sektoru
• podporují osobní zapojení zaměstnanců Vodafone ČR v místních komunitách.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy