Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
GT pro Středisko rané péče SPRP, pobočka Olomouc

Organizace
Středisko rané péče SPRP, pobočka Olomouc

Autor
Mgr. Silvie Šavrňáková

DARUJTE
Představme si rodiče, kteří očekávají příchod svého miminka na svět a najednou se jim narodí dítě se zrakovým či kombinovaným postižením. Do této situace se lze jen těžko vcítit. Takoví rodiče zpravidla vůbec nevědí jak se s novou skutečností vyrovnat. Najednou jsou postaveni před otázky, jak to zvládnout, jak se mají zachovat, a co správného pro své dítě udělat. Díky vzájemné spolupráci se specializovanými lékařskými pracovišti, dostanou rodiny dětí s postižením doporučení spojit se se sociální službou rané péče, kde získají potřebnou podporu. Děkujeme, že nám chcete pomoci prostřednictvím věnované částky. Váš dar využijeme pro rodiny, které vychovávají dítě postižením, těžce nemocné nebo s ohroženým vývojem od narození do sedmi let.

O naší organizaci

Rodina s dítětem nejdříve absolvuje vyšetření u lékaře specialisty, kde dostane kontakt do Střediska rané péče. U nás následuje funkční vyšetření zraku a navázání spolupráce s naší odbornou poradkyní, která začne rodinu navštěvovat v jejich domácím prostředí – odtud termín terénní služba. Pro zlepšení zdravotního stavu je klíčové začít pracovat s postiženým dítětem VČAS, abychom dokázali zachovat a dále rozvíjet zrakové funkce co nejvíce. Pro rodinu s dítětem s postižením je velmi obtížné dojíždět za službou mnohdy až desítky kilometrů. Proto poskytujeme naši podporu přímo v rodinách, tedy v jejich přirozeném domácím prostředí, a dostupnou všem potřebným zdarma.

• Naší snahou je poskytnout podporu a pomoc v 90 rodinách s dosahem až 150 km od našeho pracoviště na území třech krajů – Olomouckého, Zlínského a Pardubického.
• Spolupracujeme s pediatry, neurology, očními lékaři a dalšími specialisty, kteří naši službu rodinám doporučují.
• Odborná péče o rodinu představuje roční náklady až 50.000 Kč.
• Pro fungování a pokrytí všech našich provozních nákladů musíme každoročně získat třetinu příjmů z darů – od firem, individuálních dárců a nadací.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy