Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Hledá se keramická pec!

Organizace
Cesta životem bez bariér, z.s.

Autor
Petra Hnátová

Víc než 12 let pracujeme s rodinami s handicapovanými dětmi. A to nejen s dětmi, ale také s jejich rodiči. Také pro ně připravujeme aktivity, kterými se snažíme snížit jejich sociální izolaci, do níž se vlivem náročné péče o dítě dostávají. Proto jsme pro rodiče nově otevřeli kroužek keramiky, kde se mohou naučit něco nového, odpočinout si a také popovídat s rodiči, které potkal podobný osud. Na keramiku mohou přijít se svými dětmi, o které se postaráme v rámci odlehčovací služby nebo děti mohou tvořit s námi. Ať už sami s našimi asistenty nebo se svými rodiči. A právě v úterý nás čeká třetí lekce! Abychom se však mohli těšit z našich výrobků, potřebujeme keramickou pec. Ta stojí 70.000 Kč. Bez té, zůstanou naše výrobky pouze smutnými polotovary. Dočasně můžeme využívat pec jednoho dobrodince z blízké Čáslavi, ale nejpozději během jara 2020 si již musíme pořídit vlastní. Za Vaši podporu Vám velice děkujeme!

O naší organizaci

Cesta životem bez bariér vznikla v r. 2006 a působí na Kutnohorsku. Pro handicapované děti pořádáme plavecké kurzy, sportovní soustředění, výlety, letní tábory. Hnacím motorem naší činnosti jsou potřeby rodin s handicapovanými dětmi a nedostupnost některých služeb v našem regionu. Proto jsme se postupem času pustili do odbornějších aktivit, jako jsou speciální rehabilitace, které se zaměřují na děti s diagnózou dětské mozkové obrny, což je velká část našich dětí. Od r. 2018 nabízíme odlehčovací službu. V září 2019 jsme otevřeli v Kutné Hoře Centrum denních služeb. Místo, kde rodiny s handicapovanými dětmi naleznou pod jednou střechou širokou nabídku služeb. Naše činnost by se neobešla bez pomoci dobrovolníků a odborných asistentů, se kterými dlouhodobě spolupracujeme.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy