Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Hoď lano!

Organizace
Raná péče Diakonie

Autor
Tereza Háčková

DARUJTE

Hoď lano! je dlouhodobá dárcovská kampaň na podporu Rané péče Diakonie. Můžete stát naším pravidelným podporovatelem nebo se připojit k aktuální sbírce na nové auto. Jsme tu pro rodiny pečující o děti se zdravotním postižením. Poradkyně rané péče jezdí za rodinami až domů. Naším cílem je být zavčasu tam, kde je potřeba. To se nám podaří jedině s dobrým zázemím a vybavením. V současné době potřebujeme nové auto a chybí nám 80 000 Kč. Podpoř nás a HOĎ LANO pro nové auto! Společně s Tebou budou moci rodiny těchto dětí žít život podle svých představ. Děkujeme!

Naše odkazy

O naší organizaci

Kdo jsme?
Jsme tým odborníků různých profesí a už přes dvacet let pomáháme rodinám, kde se narodilo děťátko, které musí překonávat různé těžkosti – má třeba Downův syndrom, dětskou mozkovou obrnu, nebo se z nějakého důvodu opožďuje ve vývoji.

Raná péče Diakonie je terénní sociální služba pro rodiny pečující o dítě s opožděným či ohroženým vývojem nebo s mentálním, pohybovým, příp. kombinovaným postižením v raném věku. Dle Zákona o sociálních službách (č. 108/2006 Sb. § 54) je uživatelům poskytována zdarma.

Pomáháme rodině zorientovat se v náročné situaci po zjištění postižení dítěte. Naším cílem je, aby rodina porozuměla speciálním potřebám dítěte a dokázala najít takovou míru jejich naplnění, která ji umožní žít život podle svých představ.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy