Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Informace o možnostech bezpečného očkování k rodičům

Organizace
Rozalio - Rodiče za lepší informovanost a svobodnou volbu v očkování, z. s.

Autor
Martina Suchánková

DARUJTE
Náplní činnosti Rozalia je především poskytování informací, a to prostřednictvím poradny, kdy se lidé s námi mohou poradit e-mailem, na facebooku nebo s námi svou situaci konzultují telefonicky. Dotazů nám chodí stále více a rodiče mnohdy chtějí podrobnější informace, pomoc a podporu. Rozhodli jsme se proto v příštím roce naše služby rozšířit. Mimo jiné nabídneme možnost osobní konzultace, která však bude narozdíl od tradičních možností (e-mail, facebook, telefon) zpoplatněná. Giving Tuesday je však den, kdy se lidé obdarovávají a pomáhají si. V tento den darujeme čtyřem rodičům ve čtyřech městech (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň) osobní konzultaci trvající cca jednu hodinu zcela zdarma. Na facebooku vyhlásíme soutěž, ze které následně vylosujeme čtyři výherce. Ani ostatní zájemci však nepřijdou zkrátka... Poradnu Rozalia chceme tedy v příštím roce nejen nadále udržovat, ale také rozvíjet. Pomožte nám v tom!

Naše odkazy

O naší organizaci

Každý rodič chce to nejlepší pro zdraví svého dítěte. Dokáže zohlednit všechny aspekty a vybrat možnost, která bude vhodná a bezpečná. Má právo na informace a vlastní rozhodnutí.
Právě proto je tu Rozalio, spolek rodičů, kteří usilují o dobrovolný systém očkování s dostatečnou informovaností.

Požadujeme, aby očkování bylo vždy prováděno s ohledem na zdravotní stav dítěte a s minimalizací možných rizik. Zvyšujeme proto informovanost široké veřejnosti o možnostech bezpečného očkování a podporujeme rodiče v jejich individuálním přístupu k očkování. Snažíme se také podílet na změně právní úpravy očkování v ČR tak, aby se naše země přiblížila vyspělému zdravotnickému systému západoevropských zemí.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy