Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Integrace bez negace – Pomáhejme si navzájem!

Organizace
UnBounded, z. s.

Autor
Hana Pazderová

DARUJTE

Připomene si při příležitosti GivingTuesday podzim roku 2016, kdy vznikl náš dobrovolnický projekt na podporu zaměstnavatelů osob se zdravotním postižením. Projekt Pomáhejme si navzájem – Integrace bez negace provází motto: „Najděme kvalitní služby a podpořme je“ a jeho realizace probíhá prostřednictvím webové stránky chranenedilnyozp.cz, kde si mohou organizace zaměstnávající osoby se zdravotním postižením i další vytvořit osobní profil, na základě něhož mohou přehledněji vyhledávat kýžené služby či je propagovat. Mimo jiné je zde i prostor pro sdílení zkušeností se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením či pro osoby, které nabízejí svůj potenciál při práci v chráněné dílně, a to prostřednictvím blogu.

Projektu je již podpořených více než 60 chráněných dílen z ČR, které jsou díky webu daleko lépe vyhledatelné. A nejenom to. Říká se: „Podnikání je náročné, ale to sociální podnikání je ještě těžší,“ což nám potvrzují i „naše dílny“. A proto pro ně provozujeme i moderovanou diskuzi na FB v soukromé skupině, kde mohou zkušenosti a řešit zapeklité otázky, které je provázejí při zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Projekt se stále více rozšiřuje a my bychom rádi nabídli pomoc dalším dílnám s jejich propagací. Díky nákupu našich produktů na e-shopu budeme moct poskytovat více konzultací osobám se zdravotním postižením pracujícím jako OSVČ i začátečníkům, kteří zvažují vstup na chráněný trh práce.

Podpořte nás nákupem na e-shopu nebo jenom sdílejte naši myšlenku prostřednictvím SLEDOVÁNÍ NAŠÍ FB STRÁNKY: https://www.facebook.com/ChraneneDilnyOZP a sdílením mezi Vaše známé a kamarády!

O naší organizaci

Podporujeme občanskou participace jako součást rozvoje občanské společnosti (společensky odpovědné podnikání, podpora komunitních aktivit); aktivní trávení volného času jako prevenci rizikového chování prostřednictvím rozvoje osobnostních kompetencí a zdravého životního stylu. Vyhledáváme, aktivizujeme iniciativy dobrovolníků s důrazem na vzájemnou prospěšnost.

Realizujeme poradenství a konzultace v oblasti marketingu, zaměstnávání osob se zdravotním postižení na trhu práce i metodické podpory pro nestátní neziskové organizace. Provozujeme webovou stránku www.ChraneneDilnyOZP.cz, která propojuje chráněné dílny se zájemci o jejich služby, ať jednotlivce či firmy. Naším cílem je ukázat, že chráněné dílny nabízejí srovnatelné výrobky a služby a díky nákupu v nich můžete získat kvalitní věci/služby a při tom podpořit i zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Prostě si pomáháte navzájem!

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy