Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Intenzivní edukačně rekondiční pobyt 2018

Organizace
Red Ribbon, z.s.

Autor
Petr Sobek

DARUJTE

Tento projekt bude hlavně zaměřen mezi naše klienty žijící s HIV infekcí, dále do okruhu rodin, přátel, blízkého okolí a pracovního kolektivu, ke všem osobám, kteří jsou s informací o statusu HIV infekce u daného člověka seznámeni. Tuto cílovou skupinu nám pomohou oslovit sami pacienti, kteří mají zájem, aby jejich blízké okolí bylo informováno. Na edukaci účastníků se budou podílet odborníci, kteří zpracují své prezentace dle jejich profesí ve vztahu jejich práce s klienty a pacienty žijícími s HIV. S klienty, kteří se edukačního pobytu zúčastní, zůstáváme stále ve styku a z informací o jejich životě, psychickém a fyzickém stavu, budeme monitorovat úspěšnost pobytu, popřípadě budeme čerpat informace, které použijeme, a na které se zaměříme v dalších edukačních aktivitách. Případné nedostatky a problémy našich klientů budou předány odborníkům, kteří se na jejich odstranění připraví ve svých prezentacích. Závěrem projektu proběhne jeho vyhodnocení – spokojenost s obsahem přednášek, besed, konzultací, zhodnocení lektorů, s ubytováním, se stravováním, dále co pobyt dal a co nesplnil, návrhy na zlepšení a podněty do dalších ročníků.

O naší organizaci

Účelem spolku je vyvíjet a podporovat aktivity v oblasti prevence a boj proti AIDS, přímá pomoc lidem infikovaným HIV a zlepšování postavení HIV pozitivních osob. Hlavní činností spolku je uspokojování a ochrana zájmů, které představují účel spolku. Formami hlavní činnosti spolku je poskytování informací o dané problematice a obecně prospěšné činnosti v oblasti prevence a boje proti AIDS, jakož i v oblasti zlepšování postavení HIV pozitivních osob, zejména pak:
a) osvětová činnost – vydávání preventivních materiálů, besedy;
b) kooperace s jinými subjekty;
c) aktivní účast na veřejných diskusích k problematice HIV/AIDS;
d) soustřeďování a poskytování informací uvnitř spolku i vně;
e) organizování občanských kampaní a petičních akcí v souladu účelem spolku;
f) pořádání veřejných sbírek.

Více zde: http://www.redribbon.cz/cinnost/

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy