Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Interaktivní Strom života na Toulcově dvoře

Organizace
Toulcův dvůr, z.s.

Autor
Jana Vlachynská

DARUJTE

Podařilo se nám vymyslet interaktivní Strom života v třešňovém sadu. Stane se významnou součástí nově vznikající naučné stezky, kterou připravují biologové, botanici i lektoři Toulcova dvora.

 

Strom života bude zábavnou formou představovat význam starých ovocných stromů pro další živáčky a krajinu. Půjde o model vysokokmenného stromu, děti i dospělí budou moci objevovat tajemná zvířata, která v něm, na něm i v jeho těsné blízkosti žijí. Chceme ukázat návštěvníkům smysl starého stromu jako domova, jako úkrytu před sluncem či části potravinového řetězce.

 

Chcete se s námi podílet na jeho tvorbě? Hledáme pomoc malíře, grafika nebo řezbáře. Nevládnete žádnou z těchto dovedností a chcete do toho jít s námi? Strom života můžete podpořit i finančně.

 

Připojte se k našemu projektu symbolicky při #GivingTuesdayCZ – Světovému dni štědrosti a dobrých skutků. Za podporu ve formě nabídky spolupráce i finanční příspěvek děkujeme!

O naší organizaci

Jsme nevládní neziskovou organizací, které již více než 20 let provozuje středisko ekologické výchovy v přírodním areálu v Praze – Hostivaři, dlouhodobě pronajatém od hlavního města Prahy. Zabýváme se environmentálním vzděláním a osvětou pro dětí i dospělé. Toulcův dvůr je mimořádnou lokalitou v regionu, ročně náš navštíví téměř 130 tis. osob. Areál tvoří komplex památkově chráněných budov, farma typicky českých hospodářských zvířat a přírodní území o rozloze 10 ha, se zcela mimořádnými lokalitami – např. třešňovým sadem, lužním lesem, mokřadem. Ne nadarmo bývá Toulcův dvůr nazýván klenotem mezi paneláky.

Naší vizí je hledání harmonie mezi člověkem, zvířaty a rostlinami. Tuto harmonii každodenně přinášíme našim návštěvníkům a kus poznání světa přírody vkládáme i do prvků naší naučné stezky.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy