Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Interaktivní tabule pro lidi s postižením

Organizace
Diakonie Praha

DARUJTE

Rádi bychom klientům se zdravotním postižením v rámci naší organizace Diakonie Praha zprostředkovali novou formu rozvoje, vnímání a učení se. Interaktivní tabule zkvalitní výchovně vzdělávací činnost, velká plocha tabule motivuje k udržení pozornosti, umožňuje spolupracovat ve skupině, procvičuje motoriku, orientaci v prostoru, samostatnost. Dotekovým ovládáním tabule mohou uživatelé beze slov vyjádřit své pocity, myšlenky a názory, které nejsou schopni sdílet s ostatními verbálně z důvodu svého handicapu. Interaktivní tabule využívá zvukové, vizuální a interaktivní metody, jak něco předávat člověku a přijímat zprávy od ostatních. Celkové náklady jsou 70 000 Kč. Pomozte nám!

Naše odkazy

O naší organizaci

Diakonie Praha funguje od počátku 90. let jako podpora pro děti, mládež a dospělé s postižením a jejich rodiny. Momentálně poskytujeme 9 sociálních služeb, díky nimž může řada lidí žít kvalitnější život blíže svým představám. Obecně se v rámci všech našich služeb a střediska snažíme být progresivní a nefungovat odtrženi od běžné společnosti.
Posláním Diakonie Praha je umožnit dětem a dospělým s mentálním a kombinovaným postižením prožívat důstojný život. Na základě jejich přání, potřeb a možností vytváříme inspirativní prostředí s aktivní podporou. Společně sdílíme každodenní maličkosti, úspěchy a radosti.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy