Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Ipsos sbírka pro Moment o.p.s.

Organizace
Ipsos

Autor
Markéta Kneblíková

Ipsos se i letos zapojí do Giving Tuesday – nejen jako partner akce, ale i vlastní sbírkou. Tentokrát uspořádáme mezi kolegy sbírku oblečení a věcí na podporu Moment o.p.s., která provozuje charitativní obchody.

O naší organizaci

Ipsos je největší výzkumná technologická firma v ČR se silným mezinárodním zázemím (globální zastoupení Ipsos v 90 zemích světa).
Přístup Ipsosu ke společenské odpovědnosti firem (CSR) vždy zahrnoval tři zásadní prvky – sociální, společenský a environmentální. V rámci spolupráce s Českou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj (CBCSD) a Asociací společenské odpovědnosti usilujeme o to, aby se udržitelnost a společenská odpovědnost firem stala běžnou součástí fungování firem i české společnosti. Jsme signatáři principů UN Global Compact a členem Národní sítě Global Compact Česká republika. Všestranně podporujeme neziskový sektor. Finančně i profesionálně podporujeme neziskové organizace a nadace. Realizovali jsme např. výzkumné projekty pro Linku bezpečí, pro Ranou péči EDA, pro DEBRA ČR, pro organizaci Junák – český skaut aj. Odměny za vyplnění dotazníků u vybraných výzkumů u nás mohou respondenti věnovat na účet neziskovým organizacím.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy