Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Jak nepřijít při investování o peníze

Organizace
KOMPAS Křesťanský podnikatel, z.s.

Autor
Marek Chvátal

DARUJTE

Jsme společenství podnikavých křesťanů. Pravidelně se scházíme, abychom se modlili. Ale taky vzděláváme.
Na GivingTuesday pořádáme seminář zdarma o největších investičních chybách. Povede ho člen KOMPASu, investor Jaroslav Hlavica z Brodis fund s.r.o.
Přijďte se za námi podívat. Rádi vás poznáme.
KOMPAS je nezisková organizace. Provoz financujeme pouze z darů.

Seminář se koná 3. 12. od 8.00 do 14.00 hodin v klášterní budově Regina ve Zlíně na Divadelní 6.
Pro účast je nutné se dopředu registrovat na našem webu.
Těšíme se na vás.

O naší organizaci

Křesťanští Obchodníci, Manažeři, Podnikatelé a Samostatně výdělečné osoby
Základním posláním KOMPASu je ukázat správný směr prostřednictvím:
1. Znalostní formace v oboru podnikání, managementu a obchodu
Efektivní sdílení know-how, formou přednášek odborníků z praxe, má zajistit, že díky novým vědomostem budou členové KOMPASu schopni efektivněji zvládat nároky své práce a získávat konkurenční výhodu pro svou každodenní činnost
2. Duchovní formace a doprovázení
Mnozí ekonomicky aktivní lidé (zejména „decision makeři“ – ti, kteří nesou plnou zodpovědnost za rozhodování) díky neustálému tlaku a stresu často hledají řešení svých problémů v „úniku“ (počínaje alkoholem a jinými závislostmi, přes nadměrné utrácení či nebezpečné adrenalinové aktivity až po východní duchovní nauky, kartářky apod.); všechny tyto „úniky“ však nevedou ke klidu a vyrovnanosti, spíše naopak, jako sestupná spirála dál ničí člověka, v KOMPASu nabízíme řešení, které funguje již 2.000let.
3. Vzájemně se podporovat ve své činnosti
Mnohým z nás často chybí energie a odhodlání zvládat aktuální problémy; často stačí pobavit se otevřeně o svých problémech s někým, kdo řešil či řeší podobné problémy a dokáže povzbudit radou či pouhým pochopení – a člověku se hned více chce znovu pustit se s novým elánem do úkolů, které má před sebou.
4. Sdružovat stejně smýšlející osoby / osobnosti, které chtějí nenásilně svědčit o křesťanských hodnotách ve společnosti
Historie ukazuje mnoho velmi úspěšných podnikatelů, manažerů, obchodníků či živnostníků, kteří byli křesťany a právě díky svým křesťanským hodnotám zvládali životní výzvy jak v pracovním tak v osobním životě s větším nadhledem a s překvapivou účinností dokázali udržet v životě rovnováhu.
5. Vést dialog o živnosti, podnikání, managementu, obchodu, podnikatelské etice, rodině a o křesťanských hodnotách a Bohu
Díky diskuzím a názorovým výměnám si člověk rozšiřuje úhel pohledu na různé otázky, které v životě řeší – tím se člověku naskýtá širší pole možností, jak řešit každodenní výzvy, před kterými stojí.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy