Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Jak slaví #GivingTuesday zaměstnanci Vodafone

Organizace
Vodafone Česká republika

Autor
Jolana Hájková

Pečení pro neziskovky je iniciativa našich zaměstnanců už od roku 2012, prostřednictvím které podporují regionální neziskové organizace, jež si sami odhlasují. Tato aktivita se odehrává pravidelně na jaře a na podzim, kdy je spojená s oslavami #GivingTuesday. Za dobu fungování se podařilo podpořit více než 43 organizací a vybralo se téměř 1 milion korun. Do Pečení se každoročně zapojí průměrně stovka zaměstnanců. Letos půjde výtěžek na dokončení provoz a propagaci aplikace Bright SKY CZ a zároveň na další neziskové organizace působící v daném regionu. Vybrané peníze Nadace Vodafone tradičně zdvojnásobí. Do aktivity se zapojují i naše partnerská call centra v regionech a nově teď i zaměstnanci UPC. Aktivitám předchází osobní návštěvy, zasvěcení do kampaně, představení projektu a problematiky se zástupci z nadace i příslušných organizací.
Vedle Pečení pro neziskovky pořádáme sbírku oblečení a drogistického zboží pro lidi v nouzi ve spolupráci s Charitou Stodůlky a vyrábíme drobné vánoční dárky pro bohnickou léčebnu.

O naší organizaci

Vodafone zavedl v roce 2016 strategii udržitelného podnikání, kterou postupně aplikuje do strategických rozhodnutí i každodenní operativy společnosti. Strategie udržitelného podnikání je postavena na principech transparentnosti, anti-korupčního jednání, bezpečnosti, zdraví a životního prostředí. Tři pilíře udržitelného podnikání ve Vodafonu představují inovace v energiích, diverzita a rovnoprávnost, rozvoj a práce mladých.
Vodafone je šetrný k životnímu prostředí a jako první operátor spustil provoz tzv. Zelené sítě. Více než dvě třetiny své telekomunikační sítě napájí z obnovitelných zdrojů (vodní elektrárny, bioplynové stanice, spalování biomasy, vítr, fotovoltaika) a za zbylých 30 % spotřeby energie sází stromy ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. Vodafone zavedl unikátní programy podpory žen po návratu z mateřské či rodičovské dovolené (tzv. Global Maternity Policy, spuštěna skupinou Vodafone na jaře 2015), po delší profesní pauze nebo ve věku nad 45 let. Operátor se aktivně věnuje podpoře mladých lidí v jejich profesním rozhodování a směřování, v roce 2016 vytvořil a spustil platformu #jetovtobě.
V roce 2006 společnost Vodafone Czech Republic, a.s. založila Nadaci Vodafone. Nadace je spolufinancovaná Skupinou Vodafone (Vodafone Group) a společností Vodafone Czech Republic a.s. Posláním nadace je podporovat pozitivní společenské a sociální změny prostřednictvím moderních informačních a komunikačních technologií. Nadace Vodafone realizuje akcelerační program Laboratoř Nadace Vodafone pro sociální startupy a sociální podnikatele. Každý rok vyhlašuje Cenu Nadace Vodafone Rafael. Ta oceňuje organizace, které příkladně využívají informační a komunikační technologie ke zlepšení kvality života lidí se zdravotním postižením. V září 2016 se Nadace Vodafone stala generálním partnerem aplikace Záchranka.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy