Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Jaký je smysl prevence?

Organizace
RATOLEST BRNO, z.s.

Autor
Anna Kupcová

DARUJTE

„Terezka bydlela s maminkou v azylovém domě. Kvůli matčině závislosti na alkoholu přišly o bydlení a Terezce hrozila ústavní péče. Díky sociální pracovnici se podařilo vytvořit zázemí u babičky, kde může Terezka vyrůstat jako spokojené dítě.“

I toto je jeden z příběhů, se kterými se dennodenně potkáváme v neziskové organizaci Ratolest Brno.

Prostřednictvím našich dvou nízkoprahových klubů Likusák a Pavlač, Centra pro ohroženou rodinu, Centra prevence a resocializace a Dobrovolnického centra již více než čtyřiadvacet let pomáháme ohroženým dětem, mládeži i celým rodinám z Brna a jeho okolí.

Naše práce ve službách sociální prevence možná neplní titulní stránky novin, ani se o jejich přínosu nemluví v hlavním vysílacím čase. Výsledky práce sociálních pracovníků se nemusí projevit okamžitě, ale jsou všude kolem nás – jsou to děti, které smysluplně tráví volný čas, rodiny, které jsou bezpečným místem pro všechny, mladí lidé, kteří vědí, že jejich minulost nedefinuje jejich budoucnost. A prevence se vždy vyplatí víc, než řešení vyvstalých problémů.

Pokud si myslíte, že služby sociální prevence mají smysl, podpořte prosím naši činnost.

Na odkazu www.darujme.cz probíhá sbírka, pomocí které můžete přispět jakoukoliv sumou; budeme vděční za každý příspěvek. Naši práci můžete podpořit také koupí obrazu, trička či tašky z nabídky Galerie Ratolest (wwww.galerieratolest.cz).

Vaše podpora je pro nás nesmírně důležitá. Děkujeme. ❤️

O naší organizaci

Ratolest Brno, z.s. je nestátní nezisková organizace založená v roce 1995. Fungujeme v Brně a jeho nejbližším okolí a poskytujeme sociální a preventivní služby dětem, mladým lidem i celým rodinám v obtížné životní situaci.

• Své služby nabízíme dětem a mladým lidem, kteří jsou zasaženi či ohroženi nežádoucími jevy a zlepšujeme kvalitu jejich života prostřednictvím preventivních programů, poskytnutí bezpečného prostoru a prostoru pro volnočasové aktivity.

• Usilujeme o zlepšení kvality života dětí a mládeže, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, žijí v sociálně vyloučených lokalitách v Brně a jejich život je tímto přímo ovlivněn.

• Pomáháme rodinám v tíživé životní situaci, v jejímž důsledku může hrozit až odebrání dítěte z domova do náhradní péče.

• Děláme preventivní, probační a resocializační programy určeny dětem a mladým lidem od 9 do 30 let, kteří se pohybují na hraně zákona, spáchali trestný čin, nebo se vrací z výkonu trestu odnětí svobody.

• Poskytujeme informace a služby zájemcům o dobrovolnictví v sociálních službách a propojujeme je s organizacemi, které mají chuť a vůli zapojit dobrovolníky do svých činností.

Jsme přesvědčeni o tom, že problémy mívají řešení. Jen je někdy třeba mít nablízku někoho, kdo umí pomoci, poradit a kdo nabízí oporu tam, kde už na to člověk sám nestačí.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy