Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Jsme jedna rodina

Organizace
Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s. - Nora doprovázející organizace

Autor
Kryštof Pech

Budeme pořádat respitní pobyty (zážitkové jedno i vícedenní výlety) pro děti z našich pěstounských rodin – děti přijaté do pěstounské péče spolu s biologickými dětmi našich pěstounů. Chceme umožnit všem dětem v pěstounské rodině, aby se mohly pobytů/výletů účastnit.

 

Cíle: posilovat vrstevnické vztahy v rámci rodiny, posilovat pocit sounáležitosti a ukotvení v dané rodině, minimalizovat u dětí rozdíly v možnostech trávení volného času. Děti pěstounské mají ze zákona možnost podpory při hrazení těchto aktivit zatímco biologické děti pěstounů ji nemají. Myšlenka, že dítě v pěstounské péči může jezdit na tyto pobyty, ale vlastní dítě tuto možnost mít nebude, může rodinu jako celek značně ohrožovat ve zdravém vývoji a v přístupu k jednotlivým členům rodiny. Motem naší práce je stmelovat rodinu, dbát na zdravé vztahy a podporovat funkčnost rodiny.

Naše odkazy

O naší organizaci

Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s. je nezisková organizace, která má svoji tradici v poskytování péče o člověka téměř 40 let. Primárně se organizace zabývá péčí o seniory v Hradci Králové. Vedle pečovatelských služeb pro seniory je další velkou částí organizace síť manželských a rodinných poraden. Doprovázení pěstounských rodin, Nora, je nemladší součástí služeb realizovaných Centrem sociální pomoci a služeb.

Náš tým sociálních pracovníků a dalších odborníků vzdělaných v psychologii, speciální pedagogice a dalších příbuzných oborech zajišťuje pěstounským rodinám doprovázení. To je soubor aktivit s úkolem podpořit pěstounské rodiny v nepříznivých životných situacích a poskytnout jim základní pomoc, provést rodiny životem po co nejhladší cestě a ulehčit pěstounům naplňování jejich zákonných povinností. Vždy při tom máme jako nejvyšší prioritu zájmy a zdárný vývoj dítěte. Nora působí v celém Královéhradeckém kraji, především pak na Náchodsku a na Broumovsku. Doprovodnou činnost zajišťujeme od roku 2013 a v současné době doprovázíme přibližně 60 rodin.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy