Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
K dobrému čaji dobrý skutek v A Maze in Tchaiovně

Organizace
Tosara, z.s.

Autor
Jana Rejžková

DARUJTE
Giving Tuesday propojilo neziskovku Tosara a klubovou čajovnu na Praze 6 A Maze in Tchaiovna. V rámci pravidelných diskusních pořadů čajovny TEA TALKS společně 28. listopadu uspořádáme posezení na téma "dávání/giving", kterého se zúčastní Tosara i další hosté, kteří k němu mají blízko. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován právě Tosaře, která poskytuje vzdělávací a volnočasové možnosti sociálně znevýhodněným dětem a rodinám. V čajovně je navíc umístěna kasička, do které je možné na programy organizace přispívat průběžně během celého listopadu. Zajděte do amazing čajovny v Muchově ulici 4 a dejte si k dobrému čaji nebo vínu i jeden dobrý skutek! Děkujeme!

Naše odkazy

O naší organizaci

Nezisková organizace Tosara, z.s. podporuje od roku 2005 děti a rodiny ze sociálně vyloučených lokalit ve Slaném a Ralsku. Zaměřuje se hlavně na vzdělávání a volný čas a prostřednictvím těchto aktivit se snaží děti osobnostně rozvíjet a zároveň je připravovat na nástup na základní školu. Organizuje proto předškolní klub s návaznou službou doučování, ale také poradenství a asistenci pro rodiče, jejichž podpora a informovanost je při vzdělávání dětí důležitá. Na vzdělávací programy navazují volnočasové víkendovky postavené na zážitkové pedagogice, které děti učí přebírat zodpovědnost za kvalitní využití volného času a jsou i prevencí rizikového chování. Cílem všech aktivit je umožnit dětem ze znevýhodněného prostředí, které navíc často společensky trpí i tím, že jsou Romové, se rozvíjet, vzdělávat se na běžných školách a předcházet jejich přeřazení do škol speciálních, které do velké míry uzavírají cestu k dalšímu vzdělání, potažmo práci a lepší budoucnosti vůbec. Ročně programy projde kolem stovky dětí.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy