Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
KALENDÁŘ PROti TĚŽkostem

Organizace
Dobrovolnické centrum Protěž z.s.

Autor
Tamara Svrčková

DARUJTE
DC Protěž sdružuje dobrovolníky, kteří chtějí pomáhat znevýhodněným jedincům a podporovat aktivní komunitní život občanů Prahy 10 a Prahy 2. Společně se snažíme o rozvoj tradičních humanistických hodnot a obnovu občanské společnosti, která je založena na spolupráci a vzájemné solidaritě. Giving Tuesday vnímáme jako svátek dobrovolníků, a proto jsme letos zvolili právě tento den pro křest našeho Kalendáře dobrých skutků (Kalendář PRoti TĚŽkostem), který vznikl ve spolupráci s naší milou patronkou Petrou Janů a zachycuje atmosféru všech našich dobročinných aktivit. Zakoupením kalendáře přispějete na provoz DC Protěž (Komunitní centrum, Denní stacionář pro seniory). Děkujeme všem, kteří pomáhají.

O naší organizaci

Nezisková organizace Protěž byla založena v roce 2004 jako kontaktní místo pro dobrovolnickou práci se seniory, zdravotně postiženými, znevýhodněnými dětmi a rodinami v krizi. Sdružujeme dobrovolníky, kteří chtějí pomáhat znevýhodněným jedincům a podporovat aktivní komunitní život občanů Prahy 10, kde má Dobrovolnické centrum Protěž své sídlo a působiště.
Vedle Dobrovolnického centra Protěž, zapsaný spolek, jsme od roku 2016 zaregistrováni také jako Protěž, zapsaný ústav. Provozujeme Školičku Grébovka, dětskou skupinu, ve které pečujeme o 10 dětí předškolního věku a denní stacionář pro seniory, který navštěvuje 12 klientů. Programy jsou připravovány tak, aby se jich mohli účastnit společně děti i senioři.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy