Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Komunitní centrum tvoří a inspiruje!

Organizace
Adventor o. s.

DARUJTE

Organizace Adventor poskytuje své služby dětem a dospělým na spektru autismu i jejich blízkým již deset let a za tu dobu si vybudovala stabilní komunitu. Většinu služeb poskytuje v pražském komunitním centru KOPEC, které se tak stalo dobrým místem pro sdílení světa autismu s ostatními.

Epidemie zasáhla i nás, ale nevzdáváme to a jedeme dál – aktivity, u kterých to jde, děláme online a některé služby jako poradenství v krizových situacích jsou teď důležitější než obvykle.

KOPEC rozhodně stojí za udržení. Koncem první vlny epidemie jsme uspořádali sbírku na podporu přežití centra, kam významně přispěli i sami lidé na spektru autismu – není větší pocty.

Přidejte se k nám! Pomozte nám udržet v chodu místo, které je v Česku jedinečné a je pro lidi na spektru autismu a jejich blízké tak důležité – bezpečné zázemí, kde komunita sdílí, tvoří, pracuje a zároveň inspiruje ostatní.

My rádi zajistíme, co je třeba, potřebujeme k tomu jen Vaší podporu a pomoc jako partnera v našem poslání.

O naší organizaci

Jedním z hlavních cílů Adventoru je napomáhat tvorbě prostředí, které vnímá různost jako výhodu a ne jako nedostatek. Spolupráce lidí na autistickém spektru s většinovou společností v bezpečném a respektujícím prostředí může přinést nové kvality a inovativní řešení. Tito lidé kromě svého potenciálu mají také specifické potřeby a tým Adventoru jejich poptávku naplňuje škálou aktivit a služeb.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy