Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Kraso(v)hled, časopis pro seniory

Organizace
Nadace Krása pomoci

Autor
Kateřina Toholová

DARUJTE

Ten umí to a ten zas tohle. A my to chceme využít! S podporou dobrovolníků, kteří rádi fotí a píší chceme dát dokupy čtení, co potěší na duši. A tak hledáme dobrovolníky i dárce, kteří nám pomohou vytvořit Kraso(v)hled pro babičky a dědy, periodikum od srdce k srdcím.

 

Cíle:
a/ informovat seniory o aktuálním dění v Nadaci,
b/ inspirovat seniory k účasti na jeho tvorbě formou jejich vlastních příspěvků,
c/ participací na tomto projektu posílit u seniorů pocit, že stále mohou být inspirací a přínosem pro ostatní (a my víme, že skutečně jsou!),
d/ prostřednictvím ZŠ zapojit do jeho tvorby i nejmladší generaci a nepřímo tak šířit seniorské téma v této věkové kategorii.
e/ pobavit, potěšit, případně i edukovat.

 

Cílové skupiny:
a/ senioři
b/ dobrovolníci

 

Pravidelné rubriky:
– editorial
– aktuality ze života nadace
– psychologická poradna
– příběhy a tvorba seniorů
– rozhovor
– příspěvky žáků na aktuální téma (např. co pro mě znamená moje babi/děda, největší zážitek s babi/dědou…)
– cvičení rozvoje paměti
– otázky a odpovědi – praktické rady, tipy

 

A na co vybíráme, když chceme tvořit časopis dobrovolně?
– tisk a distribuce
– koordinátor projektu, takový šéfredaktor, který dá tým i noviny dohromady
– grafik, aby se Kraso(v)hled dobře četl

O naší organizaci

Důstojné a plnohodnotné stárnutí seniorů je vize, kterou se již 13 let snaží naplňovat Nadace Krása pomoci. Provázíme stárnutím, zajišťujeme moderní služby v domácím prostředí a získáváme finance na projekty pro seniory.

Činnost nadace směřuje k tomu, aby senior mohl i nadále zůstat ve svém domácím prostředí a žít kvalitní život i přes svá zdravotní omezení. Dlouhodobě nadace finančně podporuje další proseniorské organizace po celé České republice.

V rámci projektu Doma bez obav poskytujeme nejen seniorům, ale i jejich pečujícím poradenské služby. Ve spolupráci s pražskými nemocnicemi zajišťujeme bezpečný návrat seniora z hospitalizace domů a zprostředkujeme k tomu vše potřebné. V období pandemie nabyla podpora seniorů na důležitosti a zaznamenali jsme obrovský nárůst zájemců nejen o naše poradenské a psychologické služby, ale i o dobrovolnictví.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy