Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Kremlin Watch

Organizace
Evropské hodnoty

DARUJTE

Budeme rádi, když  v rámci Giving Tuesday svým darem podpoříte náš program Kremlin Watch a dozvíte se více o činnosti našeho bezpečnostního centra. Program Kremlin Watch má za cíl rozkrývat a čelit jednotlivým nástrojům ruské hybridní války zaměřené proti liberálně-demokratickému systému. Program se rovněž zabývá monitorováním a analyzováním české extremistické a dezinformační scény.

Naše odkazy

O naší organizaci

Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty je nevládní odborná instituce bránící svobodu a suverenitu. Chráníme liberální demokracii, právní stát a transatlantické spojenectví Česka. Pomáháme bránit Evropu zejména před nepřátelským vlivem Ruska, Číny a islámských extremistů. Naší vizí je svobodné, bezpečné a prosperující Česko ve střední Evropě, která je nedílnou součástí transatlantického společenství a opírá se o pevné spojenectví s USA. Politikům předkládáme odborná doporučení a systematicky sledujeme a hodnotíme jejich práci. Za zásadní prvky fungující liberální demokracie považujeme aktivní občany, zodpovědné politiky, politické strany naplňující svoji roli a soudržnou společnost, která sdílí hodnoty osobní svobody, lidské důstojnosti a rovnoprávnosti. Od roku 2005 se jako nevládní nezisková organizace, která není spojena s žádnou politickou stranou, věnujeme výzkumné a vzdělávací činnosti. Vedle vydávání odborných publikací a komentářů pro média, pořádáme konference, semináře a školení zejména pro odbornou veřejnost.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy