Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
KRIZOVÁ LINKA PRO MÁMY A TÁTY

Organizace
Aperio - Společnost pro zdravé rodičovství

Autor
Barbora Černohorská

DARUJTE
Rozvodem končí téměř polovina všech manželství. Každé čtvrté nezletilé dítě se nedobrovolně ocitá v neúplné rodině, stresované rodičovskými konflikty a mnohdy ohrožené chudobou. Vše je rázem VZHŮRU NOHAMA. Od ledna 2019 chceme spustit novou KRIZOVOU LINKU PRO MÁMY A TÁTY určenou rodičům, kteří procházejí rozchodem, či zůstali na péči o děti sami. Poskytneme emoční podporu a provázení náročnou situací. Pomůžeme rodičům hledat motivaci k dohodě s partnerem i ve chvíli, kdy jejich vztah končí, či nabrat síly v obtížné situaci. Nabídneme jim informace, aby se případně dokázali obrátit na další instituce a pomáhající organizace. Potřebujeme vybrat 150 000 Kč do konce roku, abychom to dokázali. Prosíme, PODPOŘTE právě na GIVING TUESDAY PRVNÍ POMOC pro rodiče v krizi tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí. Děkujeme!

Naše odkazy

O naší organizaci

Vznikli jsme na podporu humánního přístupu k rození dětí. Postupem času jsme začali objevovat vedle porodnictví i další oblasti, ve kterých rodiče potřebují zastání. Kromě aktivit spojených s porodnictvím (kurzy, aktivistická činnost, průvodce porodnicemi) pomáháme rodičům při slaďování práce a rodiny a při návratu do práce (kurzy, poradenství), poskytujeme poradenství v oblasti sociálně a pracovně právní (poradenství, školení), prosazujeme rovné příležitosti u zaměstnavatelů (školení odborníků, prosazování flexibilních forem práce), věnujeme se problematice rodičů samoživitelů (kurzy pro sólo rodiče i odborníky, poradenství).
APERIO je stabilní nezisková organizace se sedmnáctiletou historií, která vidí před sebou stále hodně práce.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy