Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Kuchyňka pro Kamču

Organizace
KŘIŽOVATKA handicap centrum o. p. s.

Autor
Alice Voborníková

DARUJTE

Kamča je naší dlouholetou klientkou, ráda a dobře vaří. Protože je na vozíku a má zrakovou vadu, potřebuje speciálně vybavenou bezbariérovou kuchyňku, která bude vyhovovat jejím potřebám. Prostory v současném sídle Křižovatky tyto parametry nesplňují. I to je jeden z důvodů proč budujeme centrum „Nová Křižovatka“. Proto sháníme finanční prostředky na rekonstrukci a vybavení nového centra. Jak nám můžete pomoci? Jednoduše. Zasláním finančního příspěvku přes web darujte.cz nebo nás 3. prosince 2019 na svátek dárcovství můžete navštívit a ochutnat něco dobrého od Kamči.

O naší organizaci

„Pomáháme vyjet správným směrem“
Posláním naší organizace je hledat s člověkem s tělesným nebo kombinovaným postižením jeho vlastní, smysluplnou cestu, jak žít naplno svůj život a pomáhat mu v začlenění do společnosti.

Cílem centra je minimalizovat dopad zdravotního postižení osob s tělesným postižením, zamezit jejich sociálnímu vyloučení, zvýšit jejich šance na nalezení vhodného pracovního uplatnění a pomáhat jim žít hodnotně a rovnoprávně jako žijí lidé bez handicapu.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy