Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Kupte charitativní kalendář od Roberta Vana

Organizace
Klub nemocných cystickou fibrózou z.s.

Autor
Gabriela Šimková

DARUJTE

Prodáváme charitativní kalendář Slané ženy 2018, který vytvořil slavný fotograf Robert Vano. Modelkami jsou pacientky nemocné nevyléčitelnou chorobou cystická fibróza. Cystická fibróza (CF) je závažné dědičně podmíněné onemocnění postihující zejména dýchací a trávicí ústrojí. Nemocným se hromadí hustý hlen v plicích, trpí častým kašlem a infekcemi dýchacích cest. Vzhledem k nefunkčnosti slinivky břišní nedochází k natrávení potravy bez pomoci léků. K cystické fibróze se často přidávají další zdravotní komplikace – diabetes, osteoporóza, cirhóza jater, podvýživa atd. Kalendář zakoupíte na www.slanezeny.cz

Naše odkazy

O naší organizaci

Činnost Klubu nemocných cystickou fibrózou:
• Poskytujeme psychosociální péči
• Chráníme zájmy a práva nemocných CF
• Přispíváme nemocným CF na náklady spojené s léčbou
• Spolupracujeme s centry pro léčbu cystické fibrózy,
• Informujeme veřejnost o problematice CF
• Vedeme veřejnou sbírku na pomoc nemocným CF

„Posláním Klubu je zlepšování kvality života nemocných
cystickou fibrózou
a zvyšování informovanosti veřejnosti
o tomto onemocnění.“

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy