Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Léčba závislostí funguje

Organizace
SANANIM z.ú.

Autor
Karolína Růžička Genzová

DARUJTE

Přes 30 let naší práce bedlivě sledujeme proměny na drogové scéně a s tím související změny v potřebách našich klientů a jejich rodin. Pružně na ně reagujeme. Naše služby vykazují vysokou úspěšnost, stejně jako programy harm reduction: každý rok vyměníme 1,5 milionu setů injekčních stříkaček a i díky tomu nemá hlavní město problémy s šířením Hepatitidy C či HIV. Klienty nesoudíme, doprovázíme je na cestě k úzdravě. Pro komplexní pojetí léčby závislostí je naše organizace vzorem mnoha evropským zemím.

Naše odkazy

O naší organizaci

SANANIM z. ú. je organizace, která od svého založení v r. 1990 působí v oblasti závislostí. Lidem ohroženým drogami či hazardním hraním a jejich blízkým poskytuje pomoc v síti programů a služeb. Touto svou činností vyvrací stále rozšířený mýtus, že závislosti se nelze zbavit. Napomáhá odstranit stigmatizaci související s užíváním drog, která je v poskytnutí efektivní pomoci často zcela zbytečnou překážkou.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy