Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Mám sklerózu, ale okno nemám

Organizace
Domov sv. Josefa

Autor
Barbora Vohralíková

DARUJTE
Domov sv. Josefa jako jediný v ČR pečuje o lidi nemocné roztroušenou sklerózou v pokročilém stádiu nemoci. Byl vybudován ve starém barokním areálu a postupné investice do jeho obnovy v zájmu zvyšování kvality péče i rozšiřování kapacit jsou tedy nezbytné. V současnosti se zde velkou výzvou stala výměna více než 100 let starých oken, jež přestávají plnit svou funkci. Okna netěsní, profukují, často jsou napadena plísní, zavírání nefunguje nebo jen s obtížemi. Tím je snižován komfort pacientů na pokojích i při rehabilitacích a znesnadňována práce personálu při poskytování péče. Rekonstrukce oken si vyžaduje investici přesahující 4 mil. Kč. To je dáno specifickými požadavky na okna, která jsou památkově chráněna, a na 86 oken připadá 15 různých typů. Dotace pokrývají pouze necelých 60 % celkových nákladů a průměrná částka na dofinancování jednoho okna z jiných zdrojů (darů a grantů) je 20 800 Kč. Darujte část nebo rovnou celé okno a dejte nemocným roztroušenou sklerózou zázemí opravdového domova. Díky výměně oken uspoříme až 20 % nákladů na energie a finanční prostředky budeme moci investovat přímo do vývoje péče o nemocné. Naši pacienti pocítí na svých pokojích opravdové pohodlí domova i při těch největších zimních mrazech či letních vedrech.

O naší organizaci

Domov sv. Josefa je modelové a jediné lůžkové zařízení v České republice zaměřené na nemocné roztroušenou sklerózou, která je jedním z nejčastějších a nejzávažnějších neurologických onemocnění způsobující postupné ochabování svalstva. Za 18 let jeho existence prošlo Domovem více než 2000 nemocných a bylo zde poskytnuto přes 3800 pobytů. Domov každoročně pomáhá více než 700 pacientům, kteří již neovládají své končetiny, aby se znovu zapojili do života a uvědomili si, že život na vozíku nekončí. V rámci krátkodobých i dlouhodobých pobytů jim poskytuje komplexní péči zaměřenou na specializovanou rehabilitaci.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy