Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Mediace pro seniory

Organizace
Mediv z. s.

Autor
Diana Lokajíčková

Schopnost sdělovat informace je jednou z nejmocnějších evolučních výhod, kterou jako lidé máme – ne-li tou nejsilnější. Velmi často z ní děláme nepřítele, co nás stahuje do propasti, namísto nástroje k posunu. Velmi rádi bychom pomohli tuto dovednost více rozvést i u seniorů.

 

Dobře komunikovat své zájmy se často stává nadlidským úkolem. A přitom komunikace není exaktní věda – každý jsme jiný, každý máme jiná očekávání a vždy se může stát, že se nám odpovědi nedostane. Jak ale mluvit, respektive jednat, tak že si vyjednáte vše podstatné?

 

Učíme se napodobováním a bohužel komunikační příklady kolem nás často nejsou nejefektivnější lekce. V rámci Giving Tuesday chceme rozšířit povědomí o mediaci a mediačních technikách, které mohou pomoci jak v rámci osobních vztahů, tak povznést komunikaci na empatičtější a více kooperativní vlnu, a to bez ohledu na názor na dané téma, problém, či očekávání. Chceme ukázat, že komunikace je vlastně umění, které si může oblíbit každý z nás.

 

Na seniory se zaměřujeme z prostého důvodu. Velmi často jsou postupně vyčleňovaní společností a to vede ke stále častějším mezilidským a mezigeneračním problémům. Chceme ukázat, že tomuto lze jednoduše předejít vytvořením pevných komunikačních vazeb, které vytváří takový imaginární most mezi generacemi, pevný a stabilní.

O naší organizaci

Mediv z.s. byl založen za účelem zvyšování povědomí a kvality komunikačních, respektive vyjednávacích dovedností. Nadto jeho cílem je také rozšiřovat povědomí o praxi mimosoudních řešení sporů, jako je zejména mediace a konciliace. Na jeho fungování se podílí zakladatelka Diana Lokajíčková, zapsaná mediátorka (https://resenidohodou.cz/) a Veronika Vrábel Porteš, zapsaná mediátorka (https://consensus.cz/).

Předmětem naší činnosti je prohlubování tzv. „soft skills“, dovedností, které běžně používáme v životě a neuvědomuje si, jak blízko jsou k samotnému vyjednávání, případně kdy o samotné vyjednávání již jde. Dále se zabýváme rozvojem vzdělanosti v dané oblasti, tj. v oblasti vyjednávání a mediace.

K těmto metodám řešení sporů neoddělitelně patří schopnosti efektivní komunikace ve formě technik jako je přerámování, parafráze, zobecňování, či zrcadlení, stejně jako stanovení a rozlišení pozic a zájmů a v neposlední řadě aktivního naslouchání.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy