Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Mentoři pro dospívající a mladé lidi v ohrožení

Organizace
Lata - programy pro mládež a rodinu

Autor
http://www.lata.cz/

DARUJTE

Usilujeme o zdravé a bezpečné vztahy dětí a mladých lidí, naplňující volný čas a předcházení rizikovému chování. Chceme, aby každý mohl prožít vztah, ve kterém se může rozvíjet, učit a zažívat pocit úspěchu. Propojujeme dobrovolníky – mentory s mladšími vrstevníky, kteří mají svojí životní cestu o něco klikatější a přicházejí do Laty pro pomoc. Pomáháme jim překonat náročné životní období a získat pozitivní vztahovou zkušenost. Pomáháme i celým rodinám, aby byly schopné vytvářet a udržovat bezpečné a podnětné prostředí pro zdravý vývoj dětí. Finanční prostředky získané v rámci výzvy využijeme na zajištění mentoringového programu.

Naše odkazy

O naší organizaci

Lata je pražskou neziskovou organizací, která se své činnost věnuje již 25. rokem. Usilujeme o to, aby děti, dospívající, mladí lidé a rodiny dokázali překonat náročné životní situace, v nichž se ocitli. Podporujeme a rozvíjíme děti, dospívající a mladé lidi v ohrožení formou mentorské podpory od vyškoleného dobrovolníka. Rodičům poskytujeme konzultace a pořádáme rodinná setkání, tzv. rodinné konference.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy