Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Metodické pomůcky pro děti s autismem

Organizace
Národní ústav pro autismus, z.ú.

Autor
Mgr. Linda Skarlandtová

DARUJTE
Speciálně pedagogické centrum (SPC) při Národním ústavu pro autismus je školské poradenské zařízení, které poskytuje služby dětem, žákům a studentům s poruchou autistického spektra (PAS). Pomozte nám vybavit naše SPC novými metodickými pomůckami. Potřebujeme hračky, knížky, stavebnice, skládačky či didaktické hry. Děti i my Vám děkujeme!

Naše odkazy

O naší organizaci

Národní ústav pro autismus, z.ú. (ve zkratce NAUTIS) je nestátní nezisková organizace s právní formou ústavu, která poskytuje širokou nabídku služeb lidem s autismem a lidem kolem nich – tedy rodičům, sourozencům, spolužákům, učitelům, lékařům a dalším odborníkům. Prostřednictvím systému celoživotní podpory poskytuje NAUTIS lidem s autismem takové služby, aby se vzdělávali, užívali si života i pracovali. Aby mohli být co nejvíce samostatní, spokojení a co nejméně osamělí. Aby oni i jejich rodiny žili naplněný život. NAUTIS je největší specializovanou organizací zabývající se péčí o osoby s autismem v České republice. Své zkušenosti a postřehy předává spolupracujícím a partnerským organizacím působícím ve všech krajích ČR s cílem dosáhnout pokrytí kvalitními a komplexními službami pro lidi s PAS a jejich blízké ve všech regionech naší země. Vzhledem k aktivitám vyvíjeným osvětovou činností směrem k odborné i laické veřejnosti, našim zákonodárcům i státní správě je NAUTIS považován za leadera systémových změn v oblasti péče o osoby s autismem v ČR.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy