Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Mikulášská nadílka pro potřebné děti na Ukrajině

Organizace
Diecézní charita ostravsko-opavská

DARUJTE

Přineste kousek radosti dětem, které žijí na Ukrajině v nuzných podmínkách. Pomozte nám splnit jejich přání! Zapojte se do Mikulášské nadílky 2021. Letos chceme obdarovat 26 dětí žijících v blízkosti fronty na východě Ukrajiny a 25 potřebných dětí z velmi chudé Žytomyrské oblasti.

 

Prostřednictvím Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce Diecézní charity ostravsko-opavské pomáháme v oblastech konfliktu od jejich začátku. Pro chudé děti z těchto míst od roku 2017 pořádáme Mikulášskou nadílku, kterou chceme udělat radost dětem, které nemají takové štěstí jako my a vyrůstají v prostředí války.

 

Zapojit se můžete do 15. prosince 2021:
• příspěvkem na pořízením konkrétního dárku,
• finančním darem.

Seznam všech dětí a jejich přání najdete na webových stránkách www.adoptujsi.cz. Nadílku předáme dětem na svátek sv. Mikuláše, který se na Ukrajině slaví 19. prosince.

O naší organizaci

Diecézní charita ostravsko-opavská poskytuje zdravotní a sociální služby v Moravskoslezském kraji a části Jesenicka od roku 1997. Prostřednictvím svých 18 oblastních Charit pomáhá všem bez rozdílu věku, vyznání či původu, a to ve více než 160 zařízeních.

V rámci Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce realizuje projekty na Ukrajině a v Moldavsku. Podporuje zde děti i seniory v projektech Adopce na dálku a Důstojný život, angažuje se v pomoci obětem válečného konfliktu (potravinové balíčky, pomoc raněným, materiální pomoc), aj. Na Ukrajině působí 16. rokem.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy