Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Místo křídel 4 kola

Organizace
Oblastní charita Polička

Autor
Jitka Kosíková

DARUJTE

Domácí hospice sv. Michaela vznikl roku 2015 jako součást Charitní ošetřovatelské služby Oblastní charity Polička. Letos prošla služba transformací, hospic se osamostatnil v rámci Charity a rozšířil územně (na celý okres Svitavy) i personálně. Služba je k dispozici 24/7, a to celoročně. Cílem projektu je zabezpečení mobility a spolehlivosti dojezdu ošetřujícího personálu do rodiny. V tomto roce organizujeme několik setkání s veřejností, kde hrajeme hru Řekni mi. Pořádáme diskuze a debaty na témata o životě a smrti, věnujeme se vzdělávání a diskuzím ve školách a podařilo se nám zorganizovat několik promítání dokumentárního filmu Jednotka intenzivního života spojené s besedami s tvůrci a s členy našeho hospice. Jedno takové promítání proběhne přímo na Giving Tuesday 30. 11. v 19 hodin v kině Vesmír ve Svitvách.

O naší organizaci

Domácí hospic sv. Michaela poskytuje komplexní péči o nevyléčitelně nemocného člověka v pokročilém stádiu onemocnění v jeho vlastním sociálním prostředí, kde si nemocný přeje strávit závěr svého života. Přijetí do péče hospice indikuje náš lékař. Náš tým se mimo lékařů a zdravotních sester skládá také ze sociálního pracovníka, psychoterapeutů a duchovních. Domácí hospic pořádá akce pro veřejnost, které pomáhají bořit tabu o tématu smrti a umírání.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy