Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Mluvíme o tom

Organizace
Nevypusť Duši, z. s.

Autor
Iva Kolevová

DARUJTE

„Neřeš blbosti!“ „Z toho se vyspíš.“ – i s takovými radami se můžete setkat ve chvíli, kdy vám není psychicky dobře. Pomozte nám šířit programy o duševním zdraví.
V Nevypusť duši se nebojíme mluvit o duševním zdraví a přinášíme prevenci nejen do českých škol. Přes 2 000 středoškoláků. Přes 3 000 dospělých. Ve 12 krajích ČR. Proč to děláme? Podle Světové zdravotnické organizace se pětina náctiletých potýká s duševními obtížemi a 75 % chronických duševních onemocnění se poprvé projeví do 24. roku života.

Pomozte nám šířit programy o duševním zdraví mezi další studenty i v roce 2020.
Podpořte unikátní workshop Duševní zdravovědy pro středoškoláky a darujte duševní pohodu. Program je zaměřený na osvětu a prevenci v oblasti duševního zdraví.

Z našich dotazníků také vyplynulo, že až 30 % teenagerů před workshopem nevědělo nebo si nebylo jisto, kam se obrátit v případě duševních obtíží. Po skončení workshopu byly základní kontakty na pomoc známy 93 % studentů. Zároveň víme, že už díky nám minimálně 100 dětí a dospívajících vyhledalo pomoc odborníka.

Vaše příspěvky nám umožní vyškolit lektory, dopravit je do škol a vytisknout třeba kartičky první pomoci nebo manuály pro učitele, které radí, jak vést podpůrný rozhovor s žákem s duševními obtížemi. Našim lektorům a koordinátorům můžeme díky vaší pomoci zajistit i odbornou supervizi, aby sami nevypustili duši a mohli se i nadále zlepšovat v tom, co dělají tak dobře a celou svou duší. Umožníte nám se dále profesionalizovat a vyvíjet nové programy o duševním zdraví pro ještě více lidí.

O naší organizaci

Nevypusť duši ukazuje, jak pečovat o duševní zdraví a kde hledat pomoc v případě nouze. Přináší prevenci středoškolákům a učitelům druhého stupně ZŠ a SŠ. O vše se stará tým mladých psychologů, lékařů, sociálních pracovníků a studentů těchto oborů a mladí lidé se zkušeností s duševním onemocněním.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy