Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Mobilní poradna pro oběti kriminality

Organizace
Bílý kruh bezpečí, z.s.

Autor
Vladimír Vedra

Přivítáme zájemce o finanční podporu projektu mobilní poradny pro oběti kriminality. Cílem projektu je zvýšení dostupnosti odborné pomoci obětem, svědkům a pozůstalým po obětech trestných činů prostřednictvím „mobilní poradny“, tzn. vozidla formátu dodávky s uzpůsobeným vnitřním prostorem (sedadla proti sobě, stolek uprostřed) umožňujícím poskytování právní, psychické, organizační a emocionální podpory v místě dle potřeb cílové skupiny na území celého JmK. Projekt reaguje na nedostatečnou dostupnost služby v odlehlejších místech kraje, přičemž skýtá řešení dopravy odborníků do místa i prostor pro poskytování podpory. Oběti latentní kriminality (např. znásilnění, nebezpečné vyhrožování, vydírání, domácí násilí atd.) nevyhledají často samy aktivně pomoc a je třeba být v nabídce podpory proaktivní. Mobilní poradnu tak lze využít též jako preventivně-osvětový nástroj ve spolupráci s obcemi (účastí na akcích pro veřejnost). Jde se o zcela inovativní způsob zajištění pomoci, který doposud nemá v ČR obdobu. Očekávaná mediální pozornost může též přispět k osvětě a prevenci.

Naše odkazy

O naší organizaci

Bílý kruh bezpečí je nestátní nezisková organizace, která od roku 1991 poskytuje odbornou pomoc obětem, svědkům a pozůstalým po obětech trestné činnosti prostřednictvím sítě poraden, ve kterých pracují bez nároku na odměnu zejména právníci, psychologové a sociální pracovníci.
Poradci poskytují obětem především právní informace, praktické rady, ale též psychologickou a emocionální podporu. Konkrétní pomoc se odvíjí od potřeb klientů.
Našimi klienty jsou např. oběti útoku proti tělesné integritě (loupež, ublížení na zdraví, domácí násilí), sexuálních útoků (znásilnění, pohlavní zneužívání), pozůstalí po obětech vražd, ale i oběti majetkové kriminality (např. podvedení senioři).
Bílý kruh bezpečí se věnuje přímé pomoci ale též zlepšování právního postavení obětí (např. legislativními návrhy).

Principy poradenské činnosti:
Bezplatnost – Klienti za poskytované služby neplatí.
Diskrétnost – Poradna zachovává důvěrnost sdělených informací a bez souhlasu klienta nesmí být poskytnuty jakékoli informace mimo poradnu. Klient má právo vystupovat v poradně anonymně.
Nestrannost – Poradna je otevřena všem obětem trestných činů bez ohledu na pohlaví, původ, sociální postavení, vyznání či věk. Rada je bez hodnocení a je podána s přihlédnutím ke klientově situaci. Poradci respektují klienta a jeho rozhodnutí.

Vedle pomoci poskytované tváří v tvář v síti poraden poskytuje Bílý kruh bezpečí též nepřetržitou telefonickou pomoc na bezplatné Lince pro oběti kriminality a domácího násilí. Linka je provozována na evropském telefonním čísle 116 006.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy