Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Muzikálové hvězdy podporují maminku 12leté dcery

Organizace
Polovina nebe, o.p.s.

Autor
PhDr. Daniela Rázková

DARUJTE
Pomozme, prosím, Editě Baronové Její pouhých 35 let a ve svém věku po celkové sepsi ochrnula. Potřebuje speciální rehabilitace, aby se opět stala aspoň trochu soběstačnou a mohla se znovu starat o dceru, byla jí doporučena léčba na specializovaném pracovišti neurologické rehabilitace v Piešťanech za 150.000 Kč na tři měsíce. Edita je již šest měsíců v LDN, protože rodina nemá peníze na přebudování bytu v bezbariérový. I v tom by potřebovala finanční pomoc. Edita Baronová je naše klientka, a proto chceme i my pomoci. Nezisková organizace Polovina nebe, o.p.s. založila sbírku na pomoc. Pro ty, kteří potřebují potvrzení o přijetí daru pro snížení daňového základu, poskytla účet č. 2504627359/0800. Nutné je napsat do poznámky EDITA BARONOVÁ. Na pomoc se přidaly i muzikálové hvězdy natočením videa a koncertem Muzikálem bez bariér 3.12.2017

O naší organizaci

Společnost Polovina nebe, o.p.s. je neziskovou organizací, která v ČR působí od r. 2006. Jako jediná u nás zajišťuje bezplatně kurzy ovládání PC hlasem a umožňuje tak osobám s postiženou motorikou horních končetin ovládat počítač a všechny jeho funkce pouze s využitím hlasových povelů. Polovina nebe, o.p.s. je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb, jako je osobní asistence a sociální rehabilitace a je zařazena v krajské síti poskytovatelů sociálních služeb s nejvyššími standardy.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy