Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Na Giving Tuesday potěšíme naše seniory

Organizace
ZŠ Měcholupy, Holedečská 2

Autor
Mgr. Helena Gondeková

DARUJTE
Děti s paní vychovatelkou navštíví Pečovatelský dům v Měcholupech, kde potěší seniory vyprávěním, zpěvem a obrázky.

O naší organizaci

Naše škola je malá s prvním až devátým postupným ročníkem, do které docházejí nejen měcholupští žáci, ale i žáci z okolních vesnic. Škola vzdělává děti ve svém okolí (nezbavuje se žáků hendikepovaných, hyperaktivních či majících jiné odlišnosti). Využíváme efektivních metod jako kooperativní učení, omezujeme frontální výuku. Při uplatňování individuálního přístupu se v každé třídě snažíme úspěšně vzdělávat děti různých akademických schopností a docílit toho, aby se všechny tyto děti maximálně rozvíjely.
Posláním základní školy v Měcholupech je připravit žáky plnohodnotně do života tak, aby dokázali využít všech životních a profesních šancí a aby jim vlastní úspěch přinesl radost. Tato příprava na budoucnost probíhá v přátelsky motivujícím prostředí školy, která vychází z principů vzájemné komunikace při zachování sebeúcty a respektování druhého. Prioritou školy jsou vzájemné vztahy, proto jsou žáci vedeni k vědomé odpo¬vědnosti a důvěře, k toleranci a k reálnému sebehodnocení.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy